Keresés
Termékek

Ismerje meg a
CARPENTRAS SIGN
írószercsaládot!

VUARNET, DANIEL HECHTER illetve az ENZO VARINI

Általános Szerződési Feltételek


Vásárlóink

Vásárlóink kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) 2.§ v) pontja szerinti fogyasztónak nem minősülő, regisztrált felhasználók lehetnek. Ezért Partnereinket kérjük, hogy első vásárlásuk előtt regisztráltassák magukat. A regisztrációval Partnerünk tudomásul veszi, elfogadja a „Vásárlási Feltételeket.” és a „Jogi nyilatkozat”-ban foglaltakat. Ha Partnerünk elfelejti jelszavát, kérésére újra rendelkezésre bocsátjuk. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a Nebulóért Kft felelősséget nem vállal.

A végfelhasználói körből ki van zárva Ektv.2.§ v.) pontjában meghatározott fogyasztó, azaz az a magánszemély, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el.
A regisztrációval Partnerünk kijelenti, hogy a portál oldalait kizárólag gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső szerződéskötés céljából nyitja meg, tehát nem minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. 2. § v.) pontjában foglaltak szerint fogyasztónak.
Jogi és e-környezet
Partnereink Web-áruházból történő vásárlását az Ektv. , továbbá a távollevők között kötött szerződésről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szabályozza. Az Ektv.-ből mellőzésre kerülnek az 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak. Az Ektv. által előírt 4.§-ban foglalt szolgáltatókra vonatkozó adatokat az "Elérhetőségünk" menüpont alatt közöljük.
Tájékoztató adatok
A Szolgáltató neve: Nebulóért Kereskedelmi Kft
Székhelyünk: 7624 Pécs, Angster József utca 2/27.
Telephelyünk: 7621 Pécs, Jókai Mór utca 5.
Cégjegyzékszámunk: Cg:02-09-069360
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Baranya Megyei Bíróság
Adószámunk: 11012964-2-02
NAIH azonosító: NAIH-53431,53432,53433
Tárhely szolgáltató: Magyar Telekom Nyrt. 1519 Budapest, Pf. 434.
Szerződés nyelve: magyar
Bankszámla számunk: 50400113-11048503
Képviselő: Faragó Antalné ügyvezető
 
Telefonszámunk: +36 (72) 311-466
Mobil elérhetőségünk: +36 30/9596-909
Fax számunk: + 36 (72) 516-066
Az üzletben hétfőtől péntekig 9 órától-17 óráig vagyunk
A Web áruházunk a nap 24 órájában üzemel
 
 
 
Regisztráció
  
A főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A megrendelést a Nebulóért Kft csak regisztrált Partnertől, és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha a Partner valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Nebulóért Kft-től. A Nebulóért Kft-t a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémákért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
Megrendelés
A Nebulóért webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen Vásárlási feltételekben meghatározott módon.
A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Nebulóért Kft azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi.
A vásárolt áruk  lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merül fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt jogszabályok előírják - magyar nyelvű árutájékoztatóját és használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze ügyfélszolgálatunkon, pótoljuk. Amennyiben a webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető biztonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.
A Nebulóért Kft a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldéstől számított 48 órán belül a Partner részére nem érkezik meg, akkor a Nebulóért Kft ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
A megrendelések vállalt határidőn belül történő teljesítéséért mindent megteszünk, de esetleges késések, illetve a teljesítés elmaradása esetén cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik.
 
Árak
A közölt árak bruttó formában vannak feltüntetve, azok tartalmazzák az ÁFA -t, nem tartalmazzák azonban az áru szállításának díját. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Nebulóért Kft fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejüleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A webáruházban kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jártunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a Nebulóért Kft minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő "0"Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Nebulóért Kft nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától. A változások akkor lépnek életbe, amikor a Web áruházban on-line megláthatók. Kérjük, Partnerünk akkor folytassa a vásárlást, ha a változásokat elfogadja!
A közölt árak a házhoz szállítás költségeit nem tartalmazzák, annak mértékét lásd az alábbi pontban. A Nebulóért Kft szabadon élhet az árváltoztatás jogával.
Szállítás
A Nebulóért Kft a munkanapon 16 óráig megrendelt árut, a megrendelést követő munkanapon reggel 8 óra és délután 17 óra között házhoz szállítja saját szállítóeszközzel, vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást nem áll módunkban vállalni. A nettó 25.000,- Ft-ot meghaladó megrendelések esetén a fuvardíjat a Partner viseli oly módon, hogy az 1.700,- Ft + ÁFA fuvardíj a számlában feltüntetésre kerül. Amennyiben a vásárlás nettó értéke nem éri el a nettó 25.000,- Ft-ot további 1000,- Ft + ÁFA költséget számolunk fel. A fenti kondíciók papír tömegárura (leporelló és másolópapír) is vonatkoznak. A jelen pontban írt szállítási határidők tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel. Ha egy vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. (Ennek egyszerű oka van: a megrendelés beérkezését követően az árut becsomagoljuk és átadjuk a szállítmányozónak. Újabb megrendelés esetén ugyanez történik, és nincs lehetőség a szállítónál a csomag bontására.) A Partner köteles az áru átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett, vagy a Nebulóért Kft-vel leegyeztetett időpontjában. Amennyiben a Partner az általa megrendelt áru(ka)t nem veszi át a szállítás időpontjában, az esetben a Nebulóért Kft jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni, a Partner pedig köteles a megrendelt áru ellenértékét alapul véve 15% meghiúsulási kötbért fizetni a Nebulóért Kft-nek. Abban az esetben, ha a megrendelt árut harmadik személy részére, az áru speciális jellege miatt nem lehet értékesíteni, a Partner köteles az áru visszaszállításának és/vagy megfelelő megsemmisítésének költségét is a kötbér összegén felül megfizetni a Nebulóért Kft-nek. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Nebulóért Kft-nek nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a Partner bármilyen sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó a Partner kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.


Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.


Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésén, hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


Fizetési feltételek

Partnereink vásárlásaikat átutalással egyenlíthetik ki, az áruátvételt követően postán megküldött számla alapján. Amennyiben egy Partnerünknek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig újabb vásárlást a Web áruházban nem kezdeményezhet. Késedelmes számlakiegyenlítés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi pótlék címén. A számla kiegyenlítéséig az áru a Nebulóért Kft tulajdonát képezi.
Árutájékoztató
Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – magyar nyelvű árutájékoztatóját és használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba venné – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk.
Amennyiben a Webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz.
Ügyfélszolgálat
A Nebulóért Kft a vevői igények kielégítésére ügyfélszolgálatot működtet, amelyet a vevők a következők szerint érhetnek el:
Ügyfélszolgálati iroda helye: 7621 Pécs, Jókai Mór u. 5.
Ügyfélszolgálat nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9 órától 17 óráig
Postacím: 7621 Pécs, Jókai Mór u. 5.
Telefon: +36 (72) 311-466
Fax: +36 (72) 516-066
Mobil: +30-9596-909 a számra sms is küldhető
E-mail:info@nebuloert.hu
Észrevételek és reklamációk a szállítmányokkal kapcsolatban
Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben Ön bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ön kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség. Az ilyen eseteket és bármi egyéb észrevételt (pl. eltérés a számlázott és a szállított tételek között, sértetlen csomagolásban sérült áru stb.) kérjük, jelezze felénk az áru átvételétől számított 48 órán belül az ugyvezeto@nebuloert.hu e-mail címen vagy a 72/311-466-os telefonszámon, illetve a 72/516-066 faxszámon.
Bármilyen reklamációval, garanciális igényérvényesítéssel kapcsolatban fordulhat levélben vagy személyesen vevőszolgálatunkhoz:7621 Pécs, Jókai Mór u. 5. 
Szerzői jogok, adatvédelem
A webáruház oldalain található összes adat, információ és a honlap designja, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár.
Az ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. A rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk, azokat harmadik félnek nem adjuk ki. Társaságunk a webáruház üzemeltetőjeként az oldalak használata során betartja a vonatkozó adatvédelmi törvények és rendelkezések előírásait.
Egyebek
 
A Webáruház Microsoft Windows server 2003 alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen feltételeket módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A portál üzemeltetője jogot formál, hogy a portál oldalainak tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is.
A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Pécs Városi Bíróság, illetve a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
Bízunk a kölcsönösen előnyös együttműködésben!
Nebulóért Kft
Kosaram
Vásárláshoz kérjük, jelentkezzen be